donderdag, 26. november 2009 - 12:30

Nieuw plan voor stadsboerderij Groenlo

Oost Gelre

Vorig jaar heeft het college van B&W een monumentenvergunning verleend voor het verbouwen van de stadsboerderij in Groenlo. Tegen dit besluit is onder andere door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed beroep aangetekend.

In het licht van het Ambitiedocument Groenlo Vestingstad heeft het college dit besluit nu ingetrokken. Wethouder Marieke Frank: “Wij willen met open vizier en in samenspraak met alle direct betrokkenen het project ‘verbouw stadsboerderij’ opnieuw oppakken.”

De stadsboerderij in Groenlo is een Rijksmonument. Dit betekent dat het gebouw van grote historische waarde is. Voor het verbouwen van dit monument is daarom een advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed nodig. De Rijksdienst kon zich niet vinden in het plan voor het verbouwen van de stadsboerderij, zoals dat vorig jaar is opgesteld. Volgens de Rijksdienst hield dit plan geen rekening met de monumentale waarden van de stadsboerderij.

In lijn met het ambitiedocument “Groenlo Vestingstad op weg naar 2027” pakt het gemeentebestuur met open vizier het project ‘verbouw stadsboerderij’ op. De gemeente is in gesprek met de meest betrokken partijen. Wethouder Marieke Frank hierover: “Samen met deze partijen willen we een plan maken dat kan rekenen op een breed draagvlak. Uitgangspunt is dat dit nieuwe plan goed past in het beeld van Vestingstad Groenlo. Zonder te streven naar een exacte kopie van de stadsboerderij in 1627, helemaal in lijn met het ambitiedocument.”

De gemeente heeft inmiddels met de Rijksdienst gesproken over de inrichting van de stadsboerderij. Er is een conceptplan ontwikkeld waarbij rekening is gehouden met de monumentale waarden van het pand. Het conceptplan wordt in goed overleg met betrokken partijen uitgewerkt. De volgende stap is dan om een geschikte gebruiker te vinden die het pand kan exploiteren. Marieke Frank heeft daar vertrouwen in: “Ik ben heel blij dat de Rijksdienst haar goedkeuring heeft uitgesproken over het conceptplan. Dat is een goede basis om vanuit een breed draagvlak de verdere plannen voor de stadsboerderij te ontwikkelen”.
Provincie:
Tag(s):