vrijdag, 28. augustus 2009 - 21:51

Nieuwbouw Drents Museum van start

Assen

Deze week gaat de bouw van de nieuwe tentoonstellingsvleugel van het Drents Museum van start. De bouwvergunning voor de eerste fase is definitief rond. Op basis van aanvullend bouwhistorisch onderzoek heeft de provincie begin juli nauw overleg gevoerd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Rijksbouwmeester en de gemeente Assen. Ze zijn het eens geworden over aanpassingen in het ontwerp van het Koetshuis.

Het Koetshuis vormt na de nieuwbouw de entree van het uitgebreide Drents Museum. De glazen plint die in het ontwerp van de architect voor het Koetshuis was voorzien, wordt verlaagd maar blijft wel gehandhaafd, op zo’n manier dat hij in architectonische zin als een stevig gebaar beschouwd kan worden. De decoratieve band met de suggestie van uitstekende houten ‘balkkoppen’ komt te vervallen en zal worden vervangen door een neutrale band of rand.
In essentie blijft de kracht van het ontwerp gehandhaafd, terwijl tegelijkertijd toch aan de bezwaren ten aanzien van onder meer verstoring van het ensemble tegemoet wordt gekomen.

Komende week zullen voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden in de logeervleugel van het Drostenhuis en zullen ook de voorbereidingen worden getroffen voor de tijdelijke verplaatsing van het Koetshuis.
Provincie:
Tag(s):