vrijdag, 28. augustus 2009 - 12:13

Nieuwe maatregelen Q-koorts

Den Haag

Een onderscheid maken tussen bedrijven met en bedrijven zonder de Q-koortsbacterie en het voorkomen van aanvoer van dieren van besmette bedrijven op niet-besmette bedrijven. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen van de maatregelen die de ministers Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aankondigen.

Dankzij nieuwe technieken kun je via onderzoek naar geitenmelk vaststellen of de bacterie die Q-koorts veroorzaakt (Coxiella burnetii) op een bedrijf voorkomt. Dat geeft een preciezer beeld van de huidige Q-koorts situatie. Op dit moment geldt de regel dat een bedrijf zich moet melden als in een bepaalde periode 5% of meer van de dieren aborteert. Op dat moment wordt het bedrijf besmet verklaard em is verplicht bepaalde maatregelen te nemen.

Een grote kern van melkgeiten- en melkschapenbedrijven is naar verwachting nog vrij van Q-koorts. Het is belangrijk dat deze bedrijven vrij blijven. Zo voorkomen we dat nieuwe bronnen voor de epidemie ontstaan.
Voor de besmette bedrijven worden verdere maatregelen voorbereid die het Q-koorts risico moeten inperken. Ook worden adviezen voor het bedrijfsmanagement opgesteld die de situatie moeten verbeteren.

De ministers willen dit najaar beginnen met het tankmelkonderzoek en van alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven vaststellen of ze wel of niet besmet zijn met de bacterie. Vervolgens kun je maatregelen nemen om te voorkomen dat niet-besmette bedrijven besmet raken. Bijvoorbeeld door te vaccineren en met transportregulering te voorkomen dat dieren van besmette bedrijven op niet-besmette bedrijven terechtkomen.
Provincie:
Tag(s):