woensdag, 18. november 2009 - 13:38

NMa-boete van ruim 3 miljoen voor distributeurs van zwembadchloor

Den Haag

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) beboet vijf distributeurs van zwembadchloor wegens verboden kartelvorming. De totale boete bedraagt 3.107.000 euro. ‘Eén onderneming krijgt geen boete aangezien zij, door middel van een clementieverzoek, het kartel bij de NMa heeft opgebiecht’, meldt de Nma woensdag.

De volgende karteldeelnemers zijn beboet: H.Fr.H. Breustedt Chemie B.V. 1.440.000 euro, Caldic Nederland B.V. 1.034.000 euro, Solvadis Nederland B.V. / Molen Chemie B.V. (na overname in juli 2005: Quaron Wormerveer B.V.) 463.000 euro, Vivochem B.V. 119.000 euro en Internatio B.V. (thans: IMCD Benelux B.V.) 51.000 euro.

De NMa heeft aan Chemproha Chemiepartner B.V. (thans: Brenntag Nederland B.V.) geen boete opgelegd omdat Brenntag het kartel bij de NMa opbiechtte. Brenntag deed dit als eerste, voordat de NMa het onderzoek had geopend. De NMa stelt hier boete-immuniteit tegenover. Vivochem diende pas ná Brenntag een clementieverzoek in. In ruil daarvoor kreeg zij een korting op haar boete van 25%.

De NMa acht bewezen dat het kartel ruim zeven jaar verboden kartelafspraken heeft gemaakt over de verkoop van zwembadchloor aan zwembaden. Zwembadchloor wordt door zwembaden gebruikt om zwembadwater te desinfecteren. Het kartel had een marktaandeel van 90%. Er was sprake van een vaste praktijk die ruim vóór 1998 was ontstaan, dus vóór de inwerkingtreding van de Mededingingswet.

Het doel van het kartel was “rust in de markt” bewaren door klanten (zwembaden) onderling te verdelen. Als hulpmiddel gebruikten de kartellisten een zogeheten zwembadlijst. De karteldeelnemers kwamen twee keer per jaar bijeen en hadden buiten deze bijeenkomsten ook contact om zo de klantverdeling in stand te houden.

Marktverdeling vormt een zeer zware overtreding van de Mededingingswet. “Het is zeer te betreuren dat deze ondernemingen, die samen de markt domineerden, de concurrentie opzettelijk hebben uitgeschakeld. Het gevolg van hun langdurige klantenverdeling was dat zwembaden niet zelf een vrije keuze hadden voor een distributeur.” aldus Pieter Kalbfleisch, bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa.
Provincie:
Tag(s):