donderdag, 3. september 2009 - 16:29

Noodopvang met ruim zestig procent gedaald

Den Haag

Het totaal aantal ex-asielzoekers dat in gemeentelijke noodopvang verblijft, is in de periode december 2007 tot mei 2009 met 64% afgenomen. Het totaal aantal mensen dat in de noodopvang verblijft is gedaald van ruim 2100 in december 2007 naar ongeveer 750 mensen in mei 2009.

Minder dan 200 vreemdelingen uit deze groep hebben nog onder de oude vreemdelingenwet asiel aangevraagd, maar zijn niet in aanmerking gekomen voor een verblijfsvergunning onder de pardonregeling. Dat maakten staatssecretaris Albayrak van Justitie en burgemeester Bandell, voorzitter van de commissie Asiel en Integratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag bekend na afloop van een bestuurlijk overleg tussen Justitie en de VNG.

De daling in de geboden noodopvang blijkt uit een onderzoek van Regioplan dat in opdracht van de VNG is gehouden onder alle Nederlandse gemeenten. Bijna zeventig procent van de Nederlandse gemeenten werkte mee aan dit onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de afspraken over het sluiten van de noodopvang al grotendeels zijn nagekomen. De staatssecretaris en de VNG hebben met instemming kennis genomen van deze tussenstand. Zij hebben afspraken gemaakt over de stappen die nog nodig zijn om de noodopvang te beëindigen. In november spreken zij opnieuw over dit onderwerp.
Provincie:
Tag(s):