vrijdag, 18. december 2009 - 12:43

Noordpool Orkest staat in de startblokken

Drachten

Afgelopen dinsdag is Drachten vestigingsplaats van het nieuwe Noordpool Orkest geworden. Het college van burgemeester en wethouders besloot een startsubsidie van € 35.000 aan het orkest te verlenen en deed een principe toezegging over een concertsubsidie. Drachten steunt hiermee de start van dit nieuwe lichte muziek Orkest.

Het Noordpool Orkest is een initiatief van Reinout Douma (artistieke leiding en chef-dirigent, onder meer bekend als pianist en componist van o.a. cabaretgroep Vrouw Holland en komiek Jochem Myjer) en bestaat uit 42 topmusici uit de drie noordelijke provincies. Musici die spelen in o.a. Jazzorchestra of the Concertgebouw, Metropole Orkest, Noord Nederlands Orkest, New Cool Collective. Zowel gerenommeerde namen als jong, net afgestudeerd talent.

Het Noordpool Orkest beleefde afgelopen juni haar succesvolle 1e concert in Drachten. Vrijwel direct werd er door velen uit cultureel Noord Nederland gepleit om dit eenmalige initiatief als start te zien van een nieuw ‘kunstbedrijf’. Een professioneel lichte muziek orkest met de absolute top van musici uit het Noorden. Het is zover!

Het Noordpool Orkest is nieuw en vernieuwend. Deze volledige bigband met een fantastische groep strijkers en houtblazers wil inspireren met nieuwe orkestmuziek. Wil een platform zijn voor provincieoverstijgend talent uit het Noorden en meer (jonge) mensen laten kennismaken met (swingende) orkesten. Het Noordpoolorkest wil fungeren als voorbeeldfunctie voor semiprofessionele- en amateurmusici (zowel strijkers, blazers als ritmesectie) en een vernieuwend talentontwikkelingstraject aanbieden. Tot slot gaat het orkest daadwerkelijke multidisciplinaire samenwerkingen aan met cultuurgezelschappen en artiesten in alle uitdagende genres van de lichte muziek.

Op 1 januari a.s. tijdens het Nieuwjaarsfeest in De Lawei te Drachten is de eerste samenwerking te zien! Het jonge Jazztalent Kim Hoorweg treedt op met het Noordpool Orkest..
Provincie:
Tag(s):