vrijdag, 18. december 2009 - 19:23

OMD vanaf 2010 verder onder gemeentelijke vlag

Delfzijl

De Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) gaat vanaf 2010 verder onder de vlag van de gemeente Delfzijl in de vorm van een gemeentelijk ontwikkelbedrijf. In het voorjaar van 2010 wordt deze organisatievorm binnen de gemeente geïmplementeerd. Voor de uitvoering van de ingezette herstructurering heeft dit verder geen gevolgen.

Het werk gaat gewoon door en aan de ingezette plannen – op basis van het Masterplan – zal in de komende jaren verder vorm worden gegeven. Woningcorporatie Acantus blijft nauw betrokken bij de herstructurering.

In de afgelopen maanden hebben de aandeelhouders van OMD – in samenwerking met OMD – een studie afgerond naar de toekomst van deze projectorganisatie. Zij hebben de financiële situatie van OMD in kaart gebracht en een opzet voor de toekomst gemaakt. Bij de start van de herstructurering overheerste de gedachte dat een ‘eenmalige’ grootschalige ingreep voldoende zou zijn om Delfzijl weer in een goede uitgangspositie te brengen. Deze inschatting bleek onjuist. De geplande woningbouwaantallen waren te optimistisch. De doorgaande bevolkingsdaling met daarnaast de huidige recessie waren voldoende aanleiding om fundamenteel te kijken naar de woningbouwopgave en de realiteit van in eerdere jaren geformuleerde verwachtingen.
Provincie:
Tag(s):