vrijdag, 25. september 2009 - 16:05

Ommen ontvangt subsidie voor uitvoeren Klimaatbeleid

Ommen

Ruim €130.000 ontvangt de gemeente Ommen van het ministerie van VROM voor de uitvoering van het Klimaatbeleid. 'Met de toekenning van de subsidie kan het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid, dat begin dit jaar is vastgesteld door de raad, van start gaan', meldt de gemeente Ommen vrijdag.

Wethouder Lagas: 'Het klimaat is iets wat ons allemaal aan gaat. Iedereen heeft hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid. Met het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid in de hand, nemen we als gemeente het voortouw. We gaan in eigen huis kijken wat er mogelijk is om energie te besparen. Daarnaast proberen we de inwoners van de gemeente te stimuleren om zelf ook maatregelen te nemen. Het zijn vaak kleine dingen, zoals het niet standby laten staan van apparaten.’

De gemeente heeft de afgelopen tijd al regelmatig haar inwoners geinformeerd over het milieu via artikelen op de gemeentepagina in het Ommer Nieuws. Daarnaast heeft de wethouder begin dit jaar een bezoek gebracht aan OBS Vinkenbuurt. Een aantal tekeningen, die de leerlingen tijdens een klimaatproject hadden gemaakt, zijn opgenomen in het Klimaatbeleid.

Kabinetsdoelstellingen
Het geld komt uit de in medio 2008 in het leven geroepen Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Het ministerie heeft deze regeling in het leven geroepen om gemeenten en provincies te ondersteunen in de realisatie van de kabinetsdoelstellingen ten aanzien van het klimaat. Dit komt neer op 2 % energiebesparing per jaar, 20% duurzame energie in 2020 en 30% reductie van broeikasgassen in 2020. De uitkering wordt verspreid over drie jaar uitbetaald.
Provincie:
Tag(s):