dinsdag, 22. december 2009 - 11:05

Ondanks de crisis toch 45 miljoen euro voor kenniswerkers

Den Haag

Bedrijven en kennisinstellingen krijgen ondanks de crisis toch 45 miljoen euro om te investeren in onderzoek. Het geld wordt verdeeld over 51 aanvragers, die er 539 kenniswerkers en 55 jonge onderzoekers en ontwerpers mee kunnen aanstellen.

Opvallend is de hoge deelname van het MKB: 80% van de gehonoreerde projecten is aangevraagd door MKB-bedrijven. De ministers Van der Hoeven (EZ) en Plasterk (OCW) hebben deze maatregel getroffen om kenniswerkers te behouden voor het Nederlandse bedrijfsleven en wetenschappelijke kennis in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Provincie:
Tag(s):