woensdag, 16. december 2009 - 16:32

Onderhandelaarsakkoord minister Ter Horst en politiebonden

Den Haag

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de vier politievakbonden ACP, NPB, ANPV en VMHP zijn het eens over een landelijk sociaal statuut dat van kracht is bij alle reorganisaties bij politiekorpsen.

Het geldt ook bij het bundelen van ondersteunende taken voor de politie in één landelijke dienst. Het is de bedoeling dat politiemensen bij een reorganisatie hun baan houden of een nieuwe baan bij de politie krijgen, zodat gedwongen ontslagen niet nodig zijn. Daarnaast is afgesproken dat de cao een jaar langer zal doorlopen.

Ter Horst en de politievakbonden zullen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan hun achterban voorleggen. Voor Ter Horst is dat de Ministerraad, voor de vakbonden hun leden. Het akkoord is afgesloten in het licht van de financieel-economische crisis en omdat er grote reorganisaties bij de politiekorpsen nodig zijn.

Ook politiemensen zullen in de toekomst langer doorwerken. Daarom moeten er goede afspraken zijn over het vergroten van inzetbaarheid, bekwaamheid, geoefendheid en vitaliteit van politiemensen, rekening houdend met hun leeftijd.
Provincie:
Tag(s):