donderdag, 10. september 2009 - 10:45

Ondertekening convenant tijdens officiële opening

Hansweert

Op 14 september zal het nieuwe reddingstation Hansweert van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) worden geopend.
Voorafgaand aan de officiële opening van het reddingstation ondertekent de Veiligheidsregio Zeeland als vierde veiligheidsregio in Nederland het convenant “Samenwerking Veiligheidsregio en crisispartners Kustwacht & KNRM”.

Maandag 14 september wordt daarom een belangrijke dag voor
de hulpverlening in Zeeland. Uit het KNRM-onderzoek ‘Redden in het zicht van de haven’ kwam binnen het werkgebied van de Nederlandse Kustwacht een aantal zogenaamde ‘witte vlekken’ naar voren, waar de KNRM (of andere hulpdiensten) niet binnen de vereiste tijd aanwezig konden zijn in geval van een calamiteit.

Eén van die witte vlekken was het oostelijke deel van de Westerschelde. Hierop heeft de KNRM besloten een nieuw reddingstation aan de Westerschelde op te richten. In het oostelijk deel van de Westerschelde werden alle havens beoordeeld op geschiktheid als reddingstation.

Hansweert werd gekozen vanwege de geboden ruimte voor een ligplaats van een reddingboot en de huisvesting van een bemanningsverblijf. Het reddingstation is al sinds juli 2009 operationeel en diverse malen ingezet voor een Search And Rescue-alarmering van het Kustwachtcentrum.

Vrijwilligers

Nadat met de gemeente goede afspraken waren gemaakt en de Plaatselijke Commissie van KNRM-station Hansweert was gevormd, werd gestart met de operationele voorbereidingen. Er meldden zich 30 vrijwilligers aan, waarvan een groot aantal beschikte over de vereiste nautische achtergrond. De vrijwilligers ondergingen de afgelopen maanden een intensieve training, waaronder een meerdaagse opleiding in het Schotse Stonehaven.

Zij krijgen de beschikking over de reddingboot Jan van Engelenburg, een Noordzeeboot die eerder dienst deed op Terschelling en Scheveningen. De KNRM heeft bewust gekozen voor een grote reddingboot, vanwege de grote en intensieve scheepvaart op de Westerschelde. De reddingboot kan veel mensen aan boord nemen, beschikt over veel trekkracht en kan als zelfstandige eenheid opereren.

Operationele noodzaak

De eerste alarmeringen van de Kustwacht voor de Jan van Engelenburg kwamen al vóór de operationele start en officiële ingebruikname van het reddingstation. “Een juiste beslissing”, aldus de wachtsman van de
KNRM. “Zowel de reddingboot van Breskens als de Belgische hulpdiensten hadden een te lange reistijd naar de positie van het schip in problemen. Juist vanwege die witte vlek is station Hansweert opgericht, dus dit alarm bewijst de operationele meerwaarde van het reddingstation Hansweert.”
Provincie:
Tag(s):