vrijdag, 18. december 2009 - 15:14

Onderzochte feestkleding voldoet aan brandveiligheidseisen

Den Haag

Begin december heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kleding die wordt verkocht voor de komende feestdagen, onderzocht op brandgedrag. 'Uit het onderzoek blijkt dat alle 78 onderzochte stuks feestkleding voldoen aan de norm voor brandveiligheid', meldt de VWA vrijdag.

In de norm is opgenomen dat de vlamverspreiding niet te snel mag gaan. Over een lengte van 127mm mag de vlamverspreiding niet korter duren dan 4 seconden. Zo krijgt de consument de mogelijkheid om te reageren door het vuur te doven of kleding uit te trekken waardoor ernstige verbranding kan worden voorkomen.

Met een steekproef werden in totaal 78 stuks feestkleding onderzocht. 13 daarvan kwamen tot ontbranding tijdens de test maar allen voldeden aan de norm voor vlamverspreiding.

In 2007 zijn met de textielbranche afspraken gemaakt over de brandveiligheid van kleding en de manier waarop de VWA hierop toeziet. Feestkleding krijgt binnen dit onderwerp speciale aandacht omdat tijdens de feestdagen veel gebruik gemaakt wordt van (open) vuur zoals kaarsen en vuurwerk. Ondanks het resultaat van het onderzoek adviseert de VWA aan consumenten alert te blijven voor deze risico’s.

Zomerkleding en kindernachtkleding zijn in 2008 onderzocht. Voor deze kleding geldt eveneens dat de branche de gemaakte afspraken goed nakomt.
Provincie:
Tag(s):