maandag, 31. augustus 2009 - 14:30

Onderzoek naar energiewinning uit toiletten Deventer nieuwbouw

Deventer

Het Waterschap Groot Salland gaat samen met projectpartners Tauw en Saxion Hogescholen een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om uit geconcentreerd toiletwater extra energie op te wekken voor nieuwbouwwijken in Deventer. Dit heeft het Waterschap Groot Salland maandag 31 augustus laten weten.

Het onderzoek is onderdeel van project DEUGD, wat staat voor Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen in Deventer en betreft een haalbaarheidsonderzoek naar verschillende opties van ‘nieuwe sanitatie’.

Klimaatneutraal
Omdat de gemeente Deventer de ambitie heeft in 2030 geheel klimaatneutraal te zijn, is het idee om voor een aantal nieuwbouwprojecten gebruik te maken van vacuümtoiletten of scheidingstoiletten. Een deel van de toiletwaterstroom van deze toiletten is dusdanig geconcentreerd dat het zich prima leent voor directe vergisting.

Biogas
Omdat de rioolwaterzuivering Deventer gistingscapaciteit over heeft en vlakbij de nieuwbouwprojecten ligt, is het idee om een rechtstreekse leiding aan te leggen die het geconcentreerde toiletwater direct aansluit op de vergistinginstallatie van de rioolwaterzuivering. Bij de gisting komt biogas vrij dat met gasmotoren wordt omgezet in elektriciteit.

Groente- en fruitafval
Ook zal de toevoeging van groente- en fruitafval aan de toiletwaterstroom worden verkend. De energieopbrengst zal hierdoor naar verwachting nog verder toenemen. Een ander deel van het toiletwater kan mogelijk worden gebruikt bij de productie van kunstmest.

Het op een alternatieve wijze behandelen van toiletwater leidt ook tot een lager drinkwaterverbruik in het huishouden en minder afvalwater op de bestaande rioolwaterzuivering. Doordat minder afvalwater hoeft ter worden verwerkt, zal de prestatie van de zuivering verbeteren.

Naast Tauw, als trekker van het project, Groot Salland en Saxion Hogescholen zijn ook STOWA en de gemeente Deventer aangesloten bij DEUGD. De provincie Overijssel subsidieert het onderzoek voor 54.000 euro. Dat is 50% van de totale projectomvang. De overige kosten worden door de betrokken partijen gefinancierd.

Onlangs bracht gedeputeerde van de provincie Overijssel Theo Rietkerk al een bezoek aan de rioolwaterzuivering Deventer. Hier liet hij zich bijpraten over het energieproject dat naar verwachting halverwege 2010 gereed zal zijn.
Provincie:
Tag(s):