vrijdag, 25. september 2009 - 14:28

Onderzoek naar sfeer binnen MIVD

Den Haag

Naar aanleiding van een aantal rechtspositionele zaken is de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) onlangs in het nieuws gekomen. De aanhoudende publiciteit die deze individuele zaken meebrengen heeft ertoe geleid dat ook de dienst zelf negatief wordt bejegend.

Verzoek om extern onderzoek
De directie van de MIVD herkent zich hier niet in en betreurt dit. Daarom heeft de directeur van de MIVD, generaal-majoor Pieter Cobelens, minister Eimert van Middelkoop verzocht een externe deskundige te zoeken om te bezien "of er binnen de MIVD sprake is van een brede arbeidsonrust en een verziekte werksfeer".

Minister Van Middelkoop heeft hier vandaag mee ingestemd en de Commissie Inlichtingen en Veiligheid van de Tweede Kamer hiervan op de hoogte gesteld. De heer Bé Lutken, oud-korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en oud-lid van de Commissie Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten voert het onderzoek uit.

Zo mogelijk rondt hij zijn werkzaamheden voor 1 december af en adviseert hij de directeur van de MIVD over zijn bevindingen in een openbaar te maken rapport.
Provincie:
Tag(s):