maandag, 2. november 2009 - 16:16

Onderzoek naar vastzetten containers aan boord

Rotterdam

'Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en Havenbedrijf Rotterdam zijn op verzoek van staatssecretaris Huizinga op maandag 2 november een thema-inspectie gestart naar het vastzetten en zekeren van containers aan boord van containerschepen', meldt het ministerie van Verkeer en Waterstaat maandag.

Doel is om te achterhalen of containers aan boord wel of niet goed worden vastgezet door rederijen. Onlangs verloor een schip negen containers voor de kust van Terschelling.

Beide diensten controleren gedurende vier weken vijftig containerschepen. Daarbij selecteert het Havenbedrijf de schepen die binnenkomen in de haven op basis van door de IVW aangedragen criteria.

De diensten kijken onder meer naar gehanteerde normen, planning, stapeling van de containers rekening houdend met hun gewicht en kwaliteit en onderhoud van materiaal dat gebruikt wordt om de containers vast te zetten.

Vastzetten en zekeren van containers kan al onderdeel zijn van de algemene scheepsinspecties die de IVW in de havens uitvoert. De gehanteerde thema-inspectie is hier een aanvulling op.

Jaarlijks wordt in de Rotterdamse haven 10 miljoen TEU (twintig-voets) containers overgeslagen.
Provincie:
Tag(s):