dinsdag, 10. november 2009 - 19:08

Onderzoek naar verdachte personen in Paleistuin

Den Haag

De Koninklijke Marechaussee stelt een onderzoek in naar 2 verdachte personen die zich vermoedelijk op 22 oktober onbevoegd toegang hebben verschaft tot het terrein rond Paleis Noordeinde in Den Haag.

Op die dag meldden 2 mannen in een witte bestelbus zich bij de dienstdoende wacht. Het duo vertelde dat zij werkzaamheden kwamen verrichten. Kort tevoren waren zij ook telefonisch als zodanig bij de marechaussee aangemeld.

Aanvankelijk had de marechaussee geen reden om aan de juistheid van deze aanmelding te twijfelen. Later bleken de bewuste werkzaamheden echter niet aangemeld bij de relevante instanties.

Onderzoek naar de beide mannen en de door hen gebruikte bestelbus heeft tot op heden niet geleid tot identificatie en tot een aannemelijke verklaring voor hun aanwezigheid in de Paleistuin.

Tips
De marechaussee neemt de betreffende aanmeldingsprocedures onder de loep en verzoekt iedereen die over, voor het onderzoek belangrijke, informatie beschikt, zich te melden bij de Koninklijke Marechaussee op telefoonnummer (010) 44 66 333.
Provincie:
Tag(s):