maandag, 21. september 2009 - 20:44

Ongeval op het water bij grootschalige multidisciplinaire oefening

Zeewolde

Veiligheidsregio Flevoland en SAMIJ organiseren op zaterdag 26 september in Zeewolde een grootschalige oefening. Aan deze oefening werken verschillende hulpdiensten mee. De oefening staat in het teken van de bestrijding van een incident op het water en een ziektegolf. De algehele coördinatie van de oefening berust bij Brandweer Flevoland.

De keuze voor de eerder genoemde ramptypen is gemaakt naar aanleiding van het nieuwe Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied, dat onlangs in het kader van SAMenwerking Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) in gebruik is genomen. Flevoland wordt omringd door water. Op het water kan van alles gebeuren; aanvaringen, verontreinigingen van het oppervlaktewater, branden en explosies en ecologische incidenten. Binnen het samenwerkingsverband van de SAMIJ werken hulpdiensten samen in de voorbereiding op eventuele incidenten. En voorbereiden betekent in dit geval: gezamenlijk oefenen.

Zaterdagochtend 26 september is een groot deel van het gebied op en rond het Wolderwijd bij Zeewolde oefenterrein voor Brandweer Flevoland,Brandweer Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Politie Flevoland, Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), GHOR Flevoland, Calamiteitenhospitaal Utrecht, Gemeente Zeewolde, Regionale Meldkamer Flevoland, Gemeenschappelijke Meldkamer Apeldoorn (VNOG), Reddingsbrigade Nederland, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Rijkswaterstaat — Dienst IJsselmeergebied, Nederlandse Kustwacht (Kustwachtcentrum), Ministerie van Defensie en de Voorlichterpool Flevoland.

Aan de hand van een realistisch oefenscenario oefenen deze diensten gezamenlijk een grootschalige ongeval op het water. Inzet van deze oefening is het op juiste wijze coördineren van de hulpdiensten, multidisciplinair samenwerken en het beoefenen van procedures zoals ze zijn vastgelegd in het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied. In totaal zijn meer dan 300 hulpverleners, 100 “slachtoffers”, 45 voer- en vaartuigen en 2 helikopters bij deze oefening betrokken.

Een deel van het gebied rond de Aanloophaven van Zeewolde wordt tijdens de oefening voor het verkeer afgesloten. Het gaat hierbij om de straten de Rede en het Spui. Bewoners zijn hierover geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):