zaterdag, 7. november 2009 - 11:25

Oordeel zelf eens over de rechtspraak in Nederland

Amsterdam

In hoeverre is het geoorloofd zelf geweld te gebruiken ter bescherming van je bezit? Moet een minderjarige zonder verblijfsvergunning, die is geboren en getogen in Nederland, terugkeren naar het land van herkomst? In hoeverre moet men een ten onrechte ontvangen bijstandsuitkering terugbetalen? Dit konden de vraagstukken zijn waarover het publiek mocht meedenken tijdens nagespeelde rechtszaken op de Open Dag van de Rechtspraak.

Vandaag,zaterdag 7 november, openden alle rechtbanken en gerechtshoven tussen 10.00 uur en 16.00 uur hun deuren voor het publiek en kon men zelf een kijkje achter de schermen nemen.

Paleis van Justitie te Den Haag
De rechtbank, het gerechtshof, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en het Openbaar Ministerie in Den Haag lieten vandaag de verschillende aspecten van hun dagelijkse werk zien.

Op het programma stonden de meest uiteenlopende nagespeelde zittingen, van belastingvraagstuk tot echtscheidingszaak en geweldsmisdrijf. Ook was er een strafzitting speciaal bestemd voor de jeugd.

De rechter of raadsheer legde u uit hoe hij of zij tot een oordeel komt en ging daarover in gesprek. Tijdens twee vragenhalfuurtjes zaten de presidenten van de rechtbank en het gerechtshof en de hoofdofficier van justitie klaar om met het publiek van gedachten te wisselen.

Dat conflicten ook buiten de rechtszaal opgelost kunnen worden, lieten mediators in een nagespeelde sessie zien. Op de informatiemarkt in het gebouw trof men vele organisaties aan die met de rechtspraak te maken hebben. Kinderen konden zich in toga laten fotograferen en deelnemen aan een tekenwedstrijd. Ook de rondleiding door het cellenblok mocht men niet missen.

Rechtbank Amsterdam

Bij de rechtbank in Amsterdam kon het publiek behalve nagespeelde rechtszaken ook een tweetal mediations bijwonen.
Daarin werd bemiddeld over een ontslagzaak en een ouderschapsplan.

Tijdens een speciaal vragen-halfuur was er gelegenheid persoonlijk kennis te maken met de hoofdofficier van Justitie van het parket Amsterdam en de plaatsvervangend president van de rechtbank.

Het was mogelijk een kijkje te nemen in het cellenblok en vrouwe Justitia als living statue te bewonderen. Bezoekers konden op ludieke wijze hun juridische kennis testen tijdens een mobiele quiz.
Ook waren er demonstratietrainingen door de beveiligingsmedewerkers en kon men op de foto in toga. Kortom van jong tot oud viel er wat te beleven.

Rechtbank 's Hertogenbosch

Ook in de rechtbank van 's Hertogenbosch viel veel te beleven. Op het programma stond onder andere het naspelen van een kort geding door scholieren samen met rechters en griffiers. Verder liet dr. Han Israëls van de Universiteit van Maastricht aan de hand van een overval zien hoe het geheugen werkt en vertelde een ex-gedetineerde over zijn ervaringen met tbs en beantwoordde een klinisch psycholoog vragen over de behandeling van tbs-gestelden.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) liet zien hoe een onderzoek wordt verricht en bovendien konden kinderen hun vingerafdruk laten nemen en speuren met een metaaldetector.

In het cellencomplex gaf de parketpolitie rondleidingen en kregen bezoekers de kans om als rechter op te treden. Het publiek in de zaal oordeelde mee. Kortom, er waren genoeg activiteiten om een dag te vullen.

Update
De rechtbanken en gerechtshoven die vandaag onder het motto 'de rechter maakt het verschil' hun deuren openden voor het publiek, kunnen zich verheugen over de grote belangstelling. Ruim 46.000 mensen hebben met eigen ogen gezien hoe het er werkelijk aan toe gaat in de rechtszaal en hoe de rechter beslist. Dat zijn zo'n 15.000 bezoekers meer dan bij de vorige Open Dag in 2006. De landelijke Open Dag werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):