vrijdag, 6. november 2009 - 1:01

Oost-Nederland stelt eisen aan verplaatsen goederenvervoer

Het verplaatsen van grote goederenstromen, inclusief gevaarlijke stoffen, naar bestaande spoortrajecten in het oosten van het land is onacceptabel als minister Eurlings geen betere oplossing biedt voor leefbaarheids-en veiligheidsproblemen voor inwoners van steden en dorpen langs het spoor.

Dit hebben de provincies Gelderland en Overijssel, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Regio Twente, Regio Stedendriehoek en de gemeenten langs de IJssellijn en Twentelijn vandaag aan de minister laten weten tijdens de presentatie van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).

In het PHS geeft het Kabinet aan het personenvervoer per spoor, met name in de Randstad, te willen stimuleren. Om dat mogelijk te maken, zal het goederenvervoer op het bestaande spoor aangepast moeten worden. Daarom stelt het Kabinet voor omvangrijke goederenstromen te verleggen naar bestaande spoortrajecten in het oosten van het land.

Oost-Nederland begrijpt dat de minister uit milieu overwegingen én om de verkeersdruk op de wegen te beperken het vervoer van goederen per spoor verkiest boven het vervoer over de weg.

De regionale overheden willen ook hun bijdrage leveren om de groei van de nationale economie mogelijk te maken. Dat dit met een evenredige verdeling van lusten en lasten moet gebeuren, is voor de regionale overheden evident. Oost-Nederland maakt zich echter grote zorgen over de nu voorliggende uitwerking van het PHS. Vooral ook omdat dit slechts beperkte mogelijkheden biedt voor de aanleg van nieuw spoor en de toename van goederenvervoer naar het oosten dan over bestaand spoor moet plaatsvinden.

Oost-Nederland voorziet grote problemen voor het milieu en de veilige leefomgeving van de inwoners van hun regio door het verleggen van de goederenstromen. Hierdoor ontstaat blijvende geluid- en trillingsoverlast, onveiligheid door het transport van grote stromen gevaarlijke stoffen per spoor door stads- en dorpscentra, toenemende barrièrewerking en ontwrichting van lokale bereikbaarheid en toenemende onveiligheid op gelijkvloerse spoorwegovergangen. Daarnaast zullen de regionale ambities voor het personenvervoer per spoor en geplande lokale ruimtelijke ontwikkelingen in de knel komen. Oost-Nederland staat met de zorg voor transport van gevaarlijke stoffen over bestaand spoor en de beperkingen die voor grote ruimtelijke investeringen zullen ontstaan, niet alleen.

Samen met Utrecht, Zuidvleugel en Metropoolregio Amsterdam stellen zij dat het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen tot aan de Duitse grens via de Betuwelijn moet verlopen en zij willen de toezegging van de minster dat recht wordt gedaan aan bestaande ruimtelijke investeringsplannen.
Provincie:
Tag(s):