dinsdag, 17. november 2009 - 13:01

Opening Speelpark Paashoef: unieke vorm van burgerparticipatie

Woensdagmiddag 18 november staat geheel in het teken van spelen en bewegen. Tijdens de opening van Speelpark Paashoef worden door o.a. kinderen toegelicht op welke manier de verschillende toestellen gebruikt kunnen worden. Ook start tijdens de opening een wereldwijde competitie (World tournament) op de Smartus, één van de interactieve toestellen.

Dit spel staat in contact met internet waardoor er buiten gespeeld kan worden met kinderen uit de hele wereld. Daarnaast is er een ballonnen wedstrijd en kunnen kinderen meedoen aan een panna voetbaltoernooi in de nieuwe pannakooi.

Om het Hein de Witpark in Gemert dé ontmoetingsplaats voor de buurt te laten worden is bij Vitalisering een idee ingediend om in het park een aantal interactieve speeltoestellen en een speeltoestel voor senioren te ontwikkelen. In het park zijn verschillende speeltoestellen en een speelcourt geplaatst. Er zijn twee interactieve speeltoestellen de YalpSona en de SmartUs. In deze toestellen zit een computer waarmee verschillende spellen gespeeld kunnen worden met een verschillend aantal deelnemers. Kinderen worden hiermee uitgedaagd om op een eigentijdse manier buiten interactief met elkaar te spelen. Daarnaast is er ook een speciaal toestel geplaatst dat bedoeld is voor alle leeftijden; ook voor senioren. Hierop kunnen zowel jongeren als ouderen, kinderen en opa's en oma's bijvoorbeeld, met elkaar spelen en/of oefeningen doen. Een park met maatschappelijke kaders voor iedereen, gerealiseerd via en door de eigen bewoners.

Met het Programma Vitalisering is de gemeente Gemert-Bakel de dialoog aangegaan met de inwoners van Gemert en Bakel. Inwoners hebben ideeën ingediend bij het programma Vitalisering. De ideeën worden getoetst aan de Telos driehoek (ruimte, economie en leefbaarheid), beoordeelt door een burgerplatform en vervolgens uitgevoerd. De burgers dragen de ideeën aan en worden ook betrokken bij de uitvoering. Het college investeert hiermee op een unieke manier in leefbaarheid, natuur, cultuur en economische ontwikkeling. Mensen laten meedenken en meedoen en zelf verantwoordelijk laten zijn voor de eigen woon- en leefomgeving. Op deze wijze wordt draagvlak gecreëerd voor verandering. Veel ideeën zijn ingediend en worden nu uitgevoerd. De gemeente is politiek langs de zijlijn gaan staan en heeft het proces geheel van onderop laten plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):