woensdag, 30. december 2009 - 17:35

Oprichting Stichting tot Behoud van de Cadzandse Dracht

IJzendijke

Op vrijdag 8 januari aanstaande wordt bij notariskantoor Verhaegen & Verhaegen op de Markt 23 in IJzendijke de oprichtingsakte van de Stichting tot Behoud van de Cadzandse Dracht gepasseerd.

Aansluitend is er in Museum Het Bolwerk op de Markt in IJzendijke een receptie.

De oprichters van de Stichting, Herman Speijer, Jenny Rosendaal-Dees en Bert van Gelder, dragen op 8 januari aanstaande de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting over aan de leden van het eerste bestuur, te weten Jenny Rosendaal-Dees, voorzitter, Anneke de Keuninck-de Bruijne, secretaris, en Levina Flikweert-Kools, penning- meester.

De doelstellingen van de Stichting tot Behoud van de Cadzandse Dracht zijn:

* bij te dragen aan de instandhouding van een representatieve collectie Cadzandse dracht;
* het vergroten en overdragen van de kennis over de Cadzandse dracht;
* het meer bekendheid geven aan de oorsprong en ontwikkeling van de Cadzandse dracht.

De stichting tracht bovengenoemde doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:
- het beheer van een collectie Cadzandse dracht;
- de verwerving en bundeling van relevante deskundigheid;
- presentaties, publikaties, voordrachten en cursussen;
- het voorlichten en adviseren over behoud, conservering, restauratie, plaatsing in deelcollecties en beheer van Cadzandse drachtstukken, en
- alle wettelijke middelen, die de doelstellingen van de stichting kunnen bevorderen.
Provincie:
Tag(s):