woensdag, 28. oktober 2009 - 19:38

Oproep tot verstandige stadsontwikkeling op SuikerUnieterrein

Groningen

Alle gemeenteraadsleden van Groningen troffen woensdagmiddag 28 oktober bij de raadsvergadering opeens een extra, onverwacht stuk aan. Niet in de raadsstukken, maar op hun stoel. Het was dan ook geen politiek stuk, maar een ingezonden brief, van Architectuurcentrum Platform GRAS.

Onlangs publiceerde Platform GRAS, architectuurcentrum voor Groningen, een debatbrief. Deze brief, die vergezeld van een filmpje op internet werd geplaatst, had het Groninger SuikerUnieterrein als onderwerp. Het betoog was afkomstig van drie Groninger architecten1, die grote vraagtekens plaatsten bij de sloop van de in onbruik geraakte Suikerfabriek.

Uit veel van de reacties blijkt dat mensen het jammer vinden dat de fabriek fysiek (volledig) verdwijnt. Het was een van de weinig overgebleven karakteristieke voorbeelden van industriële architectuur in Groningen waar je ook nog daadwerkelijk de industriële geschiedenis van de stad ervoer. Daarnaast had het complex veel potentie. Niet alleen voor
tijdelijke evenementen maar ook op de langere termijn.

De fabriek, en zeker ook het omliggende terrein, was en is namelijk een uitgesproken herbestemmingslocatie. Herbestemming kent vele kansen en mogelijkheden; voor nieuwe stedelijke functies, voor behoud van cultureel en industrieel erfgoed en voor de creatie van nieuwe stukken stad met een uitgesproken karakter.
Provincie:
Tag(s):