woensdag, 2. december 2009 - 20:38

Ouderen grijpen steeds vaker naar de fles

Utrecht

Nog steeds stijgt het aantal 55-plussers met drankproblemen in de verslavingszorg fors. Inmiddels is bijna één op de 4 cliënten in de verslavingszorg een 55-plusser, in 1999 was dit nog één op de zeven. Dit meldt het Trimbos-instituut woensdag aan de vooravond van het 2e Nationale Alcoholcongres dat donderdag in Nieuwegein plaatsvindt.

In 1999 waren er 3500 cliënten met alcoholproblemen, in 2008 zijn dit er meer dan 7500. Tweederde van die stijging vond plaats in de afgelopen 5 jaar. Dit zijn nieuwe cijfers van de Stichting Informatie Voorziening Zorg uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem die in samenwerking met het Trimbos-instituut zijn aangeleverd.

Problematiek verdubbeld
Het Trimbos-instituut presenteert sinds een aantal jaren in samenwerking met onder meer de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) cijfers over het alcoholgebruik onder senioren. Hieruit blijkt, dat de problematiek onder 55-plussers de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld is.

Hetzelfde beeld blijkt nu weer uit de nieuwste (voorlopige) cijfers over 2008. Wordt rekening gehouden met de vergrijzing in Nederland, dan is de stijging iets minder, maar nog steeds tegen de 100%. Stonden in 1999 nog van elke 10.000 mannelijke 55-plussers vijftien personen ingeschreven bij de verslavingszorg voor alcoholproblemen, inmiddels zijn dit er 25. Bij de vrouwen gaat de stijging nog sneller: van vijf naar tien, een verdubbeling.

Protocol voor eerste hulp ziekenhuizen
De stijging onder senioren gaat naar verhouding sneller. Als gevolg van deze zorgwekkende signalen van de laatste jaren heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Partnership Vroegsignalering Alcohol gevraagd een protocol te ontwikkelen voor Spoedeisende Eerste Hulpafdelingen in ziekenhuizen.

Vooral bedoeld voor het signaleren van alcoholproblematiek bij valincidenten. Maar ook bij andere klachten, die vaak samenhangen met overmatig alcoholgebruik, zoals maag- en darmklachten wordt doorgevraagd op het alcoholgebruik. Het protocol is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie. Met het protocol wordt momenteel geëxperimenteerd in twee Utrechtse ziekenhuizen.
Provincie:
Tag(s):