zaterdag, 12. december 2009 - 15:47

Overheid: Grijp in bij agressie tijdens Oud en Nieuw!

Den Haag

Grijp in bij agressie tijdens Oud en Nieuw. Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan. Bel 1-1-2. Blijf bij het slachtoffer. Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige.

Dat is de boodschap in een campagne van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die maandag 14 december van start gaat.

De campagne bestaat uit een televisiespot en een interactieve banner op internet. Ook gemeenten, de politie en andere sectoren met een publieke taak (zoals het openbaar vervoer) doen mee met de campagne.

Gemeenten nemen talloze maatregelen om overlast, agressie en geweld tijdens de jaarwisseling te voorkomen, zodat de jaarwisseling op een prettige manier verloopt.

Minister Ter Horst heeft de gemeenten daar eerder dit jaar al toe opgeroepen. Te denken valt aan het sluiten of weghalen van vuilcontainers en glasbakken, het inschakelen van particuliere beveiliging of vrijwillige stewards, het stimuleren van het publiek om overlast en vandalisme gelijk te melden en het benaderen van mensen die bij eerdere jaarwisselingen zijn aangehouden.

Verder hebben burgemeesters verschillende bevoegdheden om de openbare orde te handhaven, zoals het aanwijzen van gebieden waar preventief gefouilleerd wordt of het opleggen van gebiedsverboden.

Hogere straffen
De Officieren van Justitie eisen in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, taakstraffen of gevangenisstraffen. De strafeis zal ongeveer 75 procent hoger liggen dan anders.

Bij agressie en geweld tegen politie, hulpverleners of andere mensen met een publieke taak (buschauffeurs, gemeentepersoneel) is de strafeis altijd al twee keer zo hoog (100 procent extra), maar bij zaken rond de jaarwisseling gaat dat naar 150 procent extra.

In veel gevallen zal snelrecht of supersnelrecht worden toegepast; taakstraffen moeten direct na de jaarwisseling uitgevoerd worden. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden. Verder wordt schade altijd volledig op de daders verhaald.
Provincie:
Tag(s):