woensdag, 15. juli 2009 - 16:20

Overheid werkt aan vaccinatiedraaiboek griepvirus

Den Haag

Werknemers die besmet zijn met Nieuwe Influenza A (H1N1) (voorheen Mexicaanse griep) moeten contact met collega's voorkomen door thuis te blijven. Hierdoor wordt verspreiding van het griepvirus zoveel mogelijk tegengegaan.

Dat staat in de brief `Grieppandemie, maatregelen en adviezen' , die het ministerie van Binnenlandse Zaken mede namens minister Klink naar werkgeversorganisaties en bedrijven heeft gestuurd. De brief bevat ook adviezen over hygiënemaatregelen.

Adviezen
'Het griepvirus verspreidt zich door praten, hoesten of niezen. U kunt uzelf tegen besmetting beschermen door verschillende hygiënemaatregelen te nemen:
* Houd uw hand of zakdoek voor uw mond als u niest of hoest
* Was regelmatig uw handen met water en zeep
* Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan
* Gebruik papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik ze éénmalig. Gooi ze daarna in de vuilnisbak
* Maak voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoon
* Ventileer woon- en slaapruimten'

Vakantiegangers
Ook voor vakantiegangers zijn deze hygiënemaatregelen belangrijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert vakantiegangers in het buitenland de lokale situatie in de gaten te houden en de adviezen van de gezondheidsautoriteiten op te volgen. Wie ziek wordt, moet contact opnemen met een lokale arts en eventueel de eigen reisverzekering. Op de site van Buitenlandse Zaken staan reisadviezen .

Vaccinatiedraaiboek in de maak
In juni maakte minister Klink bekend dat hij 34 miljoen vaccins tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1) heeft aangeschaft. De eerste vaccins zijn in het najaar beschikbaar. De overheid werkt momenteel aan een vaccinatiedraaiboek. Daarin wordt bepaald hoe de vaccinatie verloopt. Wie er baat heeft bij vaccinatie is onder andere afhankelijk van hoe de griep zich ontwikkelt, welke groepen er extra kwetsbaar blijken te zijn voor besmetting en de ernst van de ziekteverschijnselen.

VWS krijgt over de vaccinatie uitvoerig advies van het RIVM, het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) en via hen ook van internationale organisaties. Voor de vaccinatiecampagne wordt een massamediale publiekscampagne ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):