woensdag, 9. september 2009 - 9:58

Parasiet laat zwemmers jeuken

Leeuwarden

Het ‘zwemverbod’ in de waterspeelplaats bij de Potmarge blijft van kracht. Onlangs heeft het Wetterskip weer het water onderzocht. De met parasieten geïnfecteerde poelslakken die zwemmersjeuk veroorzaken zijn nog steeds aanwezig. Zwemmersjeuk is hinderlijk, maar niet gevaarlijk.

De waterspeelplaats is een relatief nieuw watersysteem dat nog in ontwikkeling is. Volgens deskundigen past de aanwezigheid van poelslakken, die helaas geïnfecteerd zijn, in deze fase van ontwikkeling van een watersysteem. Na verloop van tijd lost het probleem zichzelf op. Dit wordt bevestigd door ervaringen in de wijk Zuiderburen. In 2005 openbaarde zich daar zwemmersjeuk. In de jaren daarna heeft dit probleem zich niet weer voorgedaan.

Elk voorjaar wordt de waterspeelplaats droog gezet en van slib en ongerechtigheden ontdaan. In het seizoen wordt de waterspeelplaats dagelijks van 7 tot 19 uur doorgespoeld. Bij warm en droog weer zelfs 24 uur per dag.

Vanaf volgend jaar gaat Wetterskip Fryslân in opdracht van de gemeente tweewekelijks beoordelen of de kwaliteit van het oppervlaktewater aan de normen voldoet. Er kan dan beter worden ingespeeld op eventuele problemen.
Provincie:
Tag(s):