woensdag, 30. december 2009 - 10:47

Partij voor de Dieren stelt vragen over Q-koorts als biowapen

Den Haag

Marianne Thieme wil uitleg van het kabinet over het feit dat de bacterie die Q-koorts veroorzaakt op de internationale lijsten met biologische wapens is geplaatst. De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren heeft hierover kamervragen gesteld aan de ministers van LNV, VWS, Binnenlandse Zaken en Defensie, zo meldt de partij op haar website.

De Coxiella Burnettii-bacterie blijkt bij laboratoriumonderzoek aan strengere veiligheidseisen gebonden te zijn dan bijvoorbeeld Anthrax. En als bacteriologisch wapen is Q-koorts door de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten ondergebracht in dezelfde categorie als E-coli en Cholera.

Het Nederlands Tijdschrift Geneeskunde publiceerde al bij herhaling over de gevaren van Q-koorts in relatie tot hoef- en huisdieren en ook de Amerikaanse strijdkrachten waarschuwden al in 2000 tegen de gevaren van Q-koorts als bacteriologisch wapen.

Thieme wil van het kabinet weten waarom het zo lang gewacht heeft met maatregelen om de Q-koortsuitbraak te voorkomen. Ook wil ze van het kabinet weten waarom de Nederlandse bevolking nauwelijks gewaarschuwd is, terwijl reizigers vanuit de VS en Brazilië door de gezondheidsautoriteiten in die landen wel gewaarschuwd worden tegen de gevaren die ze als toerist in Nederland lopen wegens de uitbraak van Q-koorts.

Thieme wil dat er een protocol komt waarin beschreven wordt op welke wijze burgers bescherming van de overheid mogen verwachten tegen zoönosen (infectieziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen) en op welke wijze de overheid slachtoffers compenseert.
Provincie:
Tag(s):