maandag, 30. november 2009 - 21:08

Partijen sluiten “Akkoord van Wijster”

Wijster

Essent Milieu, de Milieufederatie Drenthe en de provincie Drenthe hebben maandag een akkoord ondertekend over de toekomst van het MERA-terrein in Wijster. De partijen willen het terrein gezamenlijk ontwikkelen tot een energietransitiepark waarbij duurzame energieontwikkeling en hergebruik van bijvoorbeeld afvalstoffen, warmte en water centraal staan. De drie partijen willen zo een krachtige impuls geven aan het beperken van de uitstoot van CO2 en de realisering van het vastgestelde programma Klimaat en Energie van de provincie Drenthe.

Essent trekt de vergunningaanvraag voor twee nieuwe verbrandingslijnen in en zal de verbrandingscapaciteit niet uitbreiden in Wijster. Essent Milieu is per 1 oktober afgesplitst van energiebedrijf Essent en gaat per 1 januari 2010 zelfstandig verder onder de naam Attero. Deze nieuwe positie en veranderende marktomstandigheden zijn voor de directie van Essent Milieu aanleiding om de koers van het bedrijf te wijzigen. Directeur Pierre Vincent: “Wij willen ons bedrijf laten uitgroeien van een deskundige, milieubewuste afvalverwerker tot een innovatieve producent van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie, zoals groene stroom en groen gas. Deze doelstelling komt overeen met de wens van de provincie Drenthe en de Milieufederatie Drenthe om het MERA-terrein te ontwikkelen tot een energietransitiepark. In dit kader past ook de stap die Essent Milieu zet om de vergunningaanvraag voor de twee nieuwe verbrandingslijnen in te trekken.”

De drie partijen zien een kansrijke toekomst voor de ontwikkeling van het terrein. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD): “Onlangs werd al bekend dat het bedrijf Noblesse grond heeft aangekocht op het terrein en gebruik wil maken van de warmte van de verbrandingsoven van Essent Milieu. Ik hoop en verwacht ook dat deze ontwikkeling een kettingreactie op gang brengt waardoor ook andere bedrijven gebruik kunnen maken van die warmte. Dat is een belangrijk speerpunt in de verder ontwikkeling van een duurzamer Drenthe,” aldus Klip-Martin.

Naast de toepassing van warmte biedt het terrein veel kansen voor grootschalige groengasproductie, omdat op het terrein een injectiepunt in het aardgasnet ligt.

Met de bouw van een vergistinginstallatie voor organisch afval wil Essent Milieu invulling geven aan de wens meer duurzame energiebronnen in te zetten. Ook wil het bedrijf het energierendement van de bestaande verbrandingsinstallatie verhogen door de bestaande rookgasreiniging om te bouwen en jaarlijks substantieel minder aardgas te verbruiken.

De provincie en de Milieufederatie hebben in het akkoord toegezegd voortvarend mee te werken aan de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. De provincie zal geen drempels opwerpen en de benodigde vergunningverlening binnen de juridische mogelijkheden optimaal te faciliteren.

Reinder Hoekstra van de Drentse Milieufederatie is blij dat de uitbreidingplannen voor de afvalverbranding van Essent Milieu van tafel zijn. “Gezien het overschot aan verbrandingscapaciteit in Nederland juich ik toe dat zij voor een andere strategie kiezen. Op deze manier ontstaat er meer ruimte voor hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen," zo licht hij toe.
Provincie:
Tag(s):