donderdag, 3. december 2009 - 21:19

Peddelaars naast Erflanden

Hoogeveen

Het gebied ten westen van de wijk Erflanden zien burgemeester en wethouders van Hoogeveen als de beste locatie voor wielervereniging De Peddelaars. Het college is akkoord gegaan met het maken van plannen voor de locatie. Of B&W straks akkoord gaan met de aanleg hangt af van de kwaliteit van het plan en van de financiering. De locatiekeuze is niet alleen van belang voor De Peddelaars, maar volgens het college ligt er tegelijkertijd een unieke kans om van het gebied een breedte- en topsportlocatie te maken.

De wielervereniging zit nu nog in het Bentinckspark. Met De Peddelaars is afgesproken dat de vereniging op termijn verhuist, omdat de club niet past in de plannen voor het toekomstige sport- en recreatiepark. Gemeente en wielervereniging hebben de afgelopen periode samen gezocht naar een geschikte locatie.

Het terrein van 8,5 hectare is eigendom van de gemeente. Het wordt aan de noordzijde begrensd door de Hoogeveensche Vaart, in het westen door de zandwinlocatie Nijstad, ten zuiden de snelweg A28 en aan de oostkant ligt Erflanden.

Met de locatiekeuze kan worden begonnen met het ontwerp voor de nieuwe wielerbaan. Op de beoogde plek past een wielerbaan voor trainingen en (prof)wedstrijden. Zo dicht bij het buitengebied is de locatie ook een uitstekende uitvalsbasis voor de toervereniging van De Peddelaars.

De schaatstrainingsvereniging De IJshazen en de Mountain Bike Vereniging Zuidwolde e.o worden ook bij het ontwerp betrokken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van een gecombineerde wieler/skeeler- en MTB-baan. Daarnaast wordt onderzocht of er een BMX-baan aan kan worden toegevoegd. De mogelijke ontwikkeling naar een veelzijdige wielerlocatie met een regionale betekenis past goed in het Olympisch plan van de provincie Drenthe. De provincie wil met name focussen op de wielersport.

Er zal aandacht zijn voor de landschappelijke inpassing van de wielerbaan in het gebied, in samenhang met de langetermijnplannen voor de zandwinplas. Uiteindelijk moet het gehele gebied een recreatieve functie krijgen, waarvan de inwoners van Erflanden direct kunnen profiteren

Als de plannen financieel rondkomen en de gemeenteraad akkoord gaat, kan een bestemmingsplanprocedure worden gestart voor de realisatie van de wielerbaan.

De Peddelaars is de grootste wielervereniging van Noordoost-Nederland en de op één na grootste van Nederland.
Provincie:
Tag(s):