donderdag, 5. november 2009 - 18:23

Politie: 'Brand winkelcentrum mogelijk aangestoken'

Stein

De politie en het openbaar ministerie sluiten de mogelijkheid niet uit dat de brand die vorige week in de nacht van woensdag op donderdag het winkelcentrum in Stein volledig in de as legde, is aangestoken. Dit heeft de politie donderdagavond kenbaar gemaakt.

Direct startte de politie en het openbaar ministerie een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daaruit mag worden geconcludeerd dat brandstichting niet kan worden uitgesloten. Het team dat het onderzoek doet wordt daarom uitgebreid. Door de verwoestende brand brandden 40 winkels en 9 woningen uit.

De gemeente Stein liet eerder op de dag al weten dat het winkelcentrum over de vereiste gebruiksvergunning beschikte. Het gebouw voldeed aan de wettelijk verplichte eisen uit het Bouwbesluit en hiermee aan de minimale eisen voor brandveiligheid. Ook beschikte het gebouw over de wettelijk verplichte voorzieningen voor de noodafvoer van (extra) water.

Het Bouwbesluit stelt dat gebouwen met een winkelfunctie die vóór 1992 zijn gerealiseerd en die niet verdeeld zijn in relatief kleine brandcompartimenten (kleiner dan 2000 m2 per compartiment), moeten voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot brandveiligheid. Het winkelcentrum van Stein voldeed aan deze wettelijke eisen. Zo was het gebouw onder meer voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en was er een droge blusleiding aanwezig.

Begin dit jaar heeft de eigenaar van het winkelcentrum een aantal voorzieningen getroffen waardoor een grote hoeveelheid water als gevolg van hevige regenval nog beter afgevoerd kon worden. Door de aanleg van deze extra ‘noodafvoeren’ voldeed het gebouw aan de wettelijke eisen zoals weergegeven in het Bouwbesluit voor bestaande gebouwen.

Op 4 november (gisteren) stond eigenlijk een afspraak gepland tussen Brandweer, gemeente en de eigenaar van het gebouw. Onderwerp van gesprek was om samen te inventariseren welke specifieke en aanvullende brandveiligheidsmaatregelen nodig zouden zijn bij een eventuele uitbreiding van het gebouw.
Provincie:
Tag(s):