maandag, 2. november 2009 - 20:01

Portret Rein Munniksma krijgt plek in gemeentehuis in Gieten

Gieten

Rein Munniksma, voormalig burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, heeft een schilderij overhandigd aan burgemeester Eric van Oosterhout burgemeester van de gemeente Aa enHunze.

Op het schilderij is Rein Munniksma geportretteerd in middeleeuwse kleding. Het portret is gemaakt tijdens de Etstoel op 15 augustus 2009 door kunstschilder Daniel Douglas (1984).

Het portret is gemaakt op initiatief van het bestuur van de Etstoel. De Etstoel is een jaarlijks terugkerend middeleeuws feest waar een authentieke rechtszitting wordt nagespeeld in de Magnuskerk in Anloo.

Tijdens de Etstoel in 2010 zal burgemeester Eric van Oosterhout op dezelfde wijze worden geportretteerd. Het portret van Munniksma komt in het gemeentehuis in Gieten te hangen, tussen de portretten van alle toekomstige burgemeesters van de gemeente Aa en Hunze.
Provincie:
Tag(s):