donderdag, 24. september 2009 - 15:53

Provinciale wegenaanpak voorbeeld voor Oost-Europa

Zwolle

De provincie Overijssel is deze week gastheer van het Europese uitwisselingsprogramma Partners voor Wegen van Rijkswaterstaat. Dit heeft de provincie laten weten.

Dit programma heeft als doel kennis en ervaringen met de Nederlandse aanpak voor een grotere verkeersveiligheid te delen met Oost-Europese landen. De provincie Overijssel is hiervoor benaderd omdat de verkeersveiligheidsaanpak met kosteneffectieve maatregelen, ‘Overijssel doet meer voor verkeer’, een goed voorbeeld is van het hoofdonderwerp van de week: Network Safety Management. Wat neerkomt op stapsgewijs, methodisch en onderbouwd toewerken naar een veilig wegennet. De cursisten uit deze landen volgen een week lang trainingen met presentaties, workshops en excursies.

Verkeersdoden
De EU wil het aantal verkeersdoden in 2010 met de helft verminderen tot 25.000. Vooral in de recent tot de EU toegetreden landen is de verkeersveiligheid een groot probleem.
Provincie:
Tag(s):