woensdag, 16. december 2009 - 9:51

Provincie Friesland geeft ijs de vrije ruimte

De provincie Friesland gaat eerder dan andere jaren een vaarverbod instellen op de vaarwegen als het vriest. Zo wil de provincie de veiligheid van schaatsers beter waarborgen. De provincie neemt deze maatregel omdat strenge winters tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend zijn waardoor mensen niet meer altijd bekend zijn met de risico’s van schaatsen op natuurijs. Daarnaast is het bedoeld om oevers en kaden te beschermen.

“Zodra het gaat vriezen, of eigenlijk daarvoor al, staan wij als Friezen al klaar om te schaatsen. Als provincie willen we deze Friese sport zoveel mogelijk stimuleren en daarom deze maatregel. “; zo zegt gedeputeerde Piet Adema. Hoewel de provincie meer rekening houdt met natuurijs door het instellen van een vaarverbod wil dit niet zeggen dat het ijs veilig is om te betreden.

De veiligheid op het ijs is een verantwoordelijkheid van de IJswegencentrales en de gemeenten die het ijs vrijgeven voor toertochten en wedstrijden. De provincie heeft bij vaarverboden de bevoegdheid over alle vaarwegen in de provincie Friesland. Voordat tot het instellen van een vaarverbod wordt overgegaan, vindt overleg plaats met de Friesche IJsbond en het Wetterskip Fryslan.

Piet Adema; “De andere kant is dat we de binnenvaart en bedrijven die (deels) afhankelijk zijn van vervoer over water tijdig informeren over ons voornemen. Zodat zij kunnen kijken naar alternatief vervoer voor het aan- en afleveren van goederen. Op deze manier hopen wij dat ijsgroei sneller kan plaatsvinden, omdat er eerder wordt gestopt met het varen tijdens periodes van vorst.”
Provincie:
Tag(s):