dinsdag, 1. december 2009 - 19:15

Provincie steunt 'Waak voor inbraak' in Midden-Limburg

Maastricht

De Provincie Limburg stelt vanuit het programma ‘Investeren in steden en dorpen’ financiële middelen beschikbaar voor het project ‘Waak voor inbraak’ in Midden-Limburg. Het doel van het project is het structureel verminderen van het aantal woninginbraken door onder meer burgers erbij te betrekken.

Het project bestaat uit twee innovatieve nieuwe onderdelen. Eén is de samenstelling van een preventieteam ‘Waak voor inbraak’, bestaande uit burgers die vrijwillig voorlichting gaan geven aan mensen die in de directe omgeving van een recente inbraak wonen. Het ander onderdeel richt zich op de inbrekers. Een gearresteerde woninginbreker zal een nazorgtraject ingaan waarbij diverse hulpverlenende instanties aan de hand van een integrale aanpak herhaling proberen te voorkomen. Het traject wordt vormgegeven in het ‘Veiligheidshuis’, een samenwerkingsverband van gemeenten, justitie en zorgketen die personen uit de vicieuze cirkel van criminaliteit, overlast e.d. willen halen door het integraal opstellen en uitvoeren van een persoonsgericht plan van aanpak.

De Provincie Limburg wil door in deze projecten te investeren een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale veiligheid in Limburg. In januari 2009 ondersteunde de Provincie een vergelijkbaar project in het politiedistrict Venray.
Provincie:
Tag(s):