donderdag, 5. november 2009 - 18:12

Provincie stimuleert woningmarkt

Maastricht

Wie een atelierwoning, kluswoning of woning-boven-winkel bezit of bewoont en daaraan verbeteringen wil aanbrengen, kan onder voorwaarden aanspraak maken op een gunstige lening uit het Revolverend Fonds Woningverbetering. Hiermee geeft de Provincie Limburg een nieuwe impuls aan de in zwaar weer verkerende bouwsector. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad verbeterd.

Voor deze maatregel hebben Gedeputeerde Staten een verordening opgesteld die zij ter goedkeuring voorleggen aan Provinciale Staten.

De leningen uit het Fonds Woningverbetering zullen worden verstrekt aan inwoners van gemeenten die in het fonds willen participeren. Dit betekent concreet dat deze gemeenten eenzelfde bedrag in het fonds moeten storten.

De nieuwe regeling ‘Revolverend Fonds Woningverbetering’ is zo opgesteld dat deze eenvoudig is te combineren met andere regelingen, zoals bijvoorbeeld de Limburgse Energie Subsidieregeling.

Volgens eenzelfde systematiek werkt de verordening impulsplan ‘Starters: een eigen thuis!’, beter bekent als de Starterslening. Deze maakt het voor nieuwkomers op de woningmarkt mogelijk tegen gunstige voorwaarden een aanvulling op hun hypotheek te krijgen. De lening is positief geëvalueerd en wordt met twee jaar verlengd.

Voor beide regelingen gezamenlijk is een budget van € 5,2 miljoen gereserveerd.
Provincie:
Tag(s):