maandag, 9. november 2009 - 10:34

Provincie streeft naar klimaatneutrale energiehuishouding

Maastricht

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in alle provinciale gebouwen. Hiermee wil de Provincie het goede voorbeeld geven en zet zij een grote stap op weg naar een klimaatneutrale energiehuishouding in 2015.

De Provincie Limburg is naast het Gouvernement en de provinciale districtssteunpunten Sittard-Geleen, Nederweert, Hulsberg en Meerlo-Wanssum, ook eigenaar van het Bonnefantenmuseum in Maastricht, het Limburgs Museum in Venlo en het Continium Discovery Center in Kerkrade. Aan de hand van uitgevoerde energieonderzoeken zijn voor de genoemde gebouwen maatregelen geselecteerd die bijdragen aan een energie- en/of CO2-reductie van naar verwachting 50%. In 2010 wordt gestart met de realisatie van de maatregelen voor het Bonnefantenmuseum en deel van het Gouvernement. Vanaf 2011 komen het Limburgs Museum en het Continium Discovery Center en de rest van het Gouvernement aan de beurt. De districtssteunpunten zijn allen recent gebouwd volgens de laatste stand der techniek, en zijn daarmee al erg energiezuinig. Tot en met 2015 zijn hiermee in totaal € 14.672.240,-- aan investeringskosten gemoeid. Verwacht wordt dat dit per jaar € 720.000,-- op de totale energierekening zal besparen.

In het Energieprogramma heeft Provincie Limburg haar ambitie geformuleerd op gebied van de energietransitie. Zo wil de Provincie in 2020 20% energiebesparing, 20% duurzame energieopwekking en 20% CO2-reductie hebben gerealiseerd in Limburg. Met het investeren in diverse maatregelen voor de eigen gebouwen draagt de Provincie haar steentje bij aan deze ambitie.
Provincie:
Tag(s):