zaterdag, 18. juli 2009 - 20:14

Provincie verleent garantstelling aan Orbis MC

Maastricht

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben besloten om voor €5 miljoen garant te staan voor de extra financiering voor de kosten van de reorganisatie van Orbis MC en het daaraan verbonden sociaal plan. Deze reorganisatie is noodzakelijk om Orbis op lange termijn financieel gezond te maken.

Het Provinciaal Bestuur is bezorgd over de problemen bij Orbis. De oorzaak van deze problemen zijn deels terug te voeren op besluiten van Orbis zelf, zoals de enorme overschrijding van de bouwkosten. Andere oorzaken — zoals de gebrekkig ingevoerde marktwerking in de zorg — liggen buiten de invloedsfeer van Orbis.

De Provincie heeft, net zoals het Ministerie van VWS geen rol of bevoegdheid heeft in deze problematiek. Echter, de maatschappelijke context en de impact op het gebied van werkgelegenheid (5000 directe en 5000 indirecte arbeidsplaatsen) is dusdanig groot dat GS in principe bereid zijn een rol in dit dossier te spelen. “De belangen van werkgelegenheid en een duurzame infrastructuur in de zorg in heel Limburg zijn te groot om afzijdig te blijven”, zegt gedeputeerde Noël Lebens.

De Provincie poogt met haar inbreng tevens een impuls te geven aan de herordening van de structuur van de zorg in Zuid Limburg. Intensieve samenwerking tussen Orbis en Atrium is hierbij essentieel. Die samenwerking moet uitgaan van kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, efficiency en betaalbaarheid van de zorg. Maar ook zaken als bundeling van zorg en functiedifferentiatie en het afstoten van taken naar andere partijen zijn daarbij van wezenlijk belang.

Provinciale Staten kunnen voor 1 september 2009 eventuele wensen en bedenkingen bij deze garantstelling kenbaar maken.
Provincie:
Tag(s):