vrijdag, 25. september 2009 - 8:45

Provincie Zeeland moet milieuvergunning gedeeltelijk herzien

Middelburg

Dow en een aantal milieuorganisaties tekende begin dit jaar bezwaar aan tegen de milieuvergunning die de provincie Zeeland heeft uitgegeven. De Raad van State oordeelde op 23 september dat Dow Benelux Terneuzen meer onderzoek moet doen om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te verminderen.

Met deze uitspraak is de herziene vergunning van de provincie Zeeland grotendeels in stand is gebleven. De Raad van State heeft de termijnvoorschriften en alle grenswaarden voor NOx vernietigd. Met het onherroepelijk worden van deze revisievergunning vervallen dus alle eerder verleende vergunningen en meldingen. Op deze manier wordt het vergunningenbestand van Dow beter inzichtelijk gemaakt.

De provincie gaat in overleg met Dow om binnen 26 weken te komen tot een gedegen vergunning. De provincie onderzoekt de verdere gevolgen die de uitspraak van Raad van State met zich meebrengt.
Provincie:
Tag(s):