dinsdag, 8. december 2009 - 19:55

Provincie zet fors in op bestrijding werkloosheid

Groningen

Met het arbeidsmarktscholingsprogramma dat het college van Gedeputeerde Staten dinsdag heeft gepresenteerd, gaat de provincie Groningen aan de slag om de groei van de (jeugd)werkloosheid te bestrijden.

Volgens de cijfers van het CBS wordt voor 2010 verwacht dat de werkgelegenheid in onze provincie met 3,8% daalt (t.o.v. 3,6% landelijk). Daarom is een extra inzet voor het behoud van de werkgelegenheid noodzakelijk. De provincie stelt hier drie miljoen euro voor beschikbaar. In het programma staan drie thema's centraal: jeugd, mobiliteit en gezamenlijke opleidingsactiviteiten.
Provincie:
Tag(s):