maandag, 23. november 2009 - 9:11

Publiekscampagne huiselijk geweld richt zich op plegers

Den Haag

De landelijke publiekscampagne tegen huiselijk geweld is van start gegaan. Nieuw is dat de campagne zich niet alleen richt op slachtoffers, maar ook op de plegers van huiselijk geweld.

Het is het derde jaar dat de campagne “Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander” wordt gehouden. In radio- en televisiespots wordt iedereen die in aanraking komt met huiselijk geweld, opgeroepen om hulp te zoeken. In voorgaande jaren waren de spots gericht op slachtoffers en omstanders van huiselijk geweld.

In de nieuwe campagne wordt ook gebruik gemaakt van een radiospot waarin een pleger van huiselijk geweld aan het woord komt. Doel is om ook plegers ertoe aan te zetten om hulp te zoeken.

Hulp zoeken bij huiselijk geweld kan (anoniem) via het telefoonnummer 0900 -1 26 26 26 en via de website www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.

Tijdens de campagneperiode, die loopt van 23 november t/m 20 december 2009, is extra hulpverlening beschikbaar. Uit voorgaande jaren is bekend dat tijdens de campagneperiode een groter beroep wordt gedaan op de politie en op de hulpverlening via de zogenaamde steunpunten huiselijk geweld. Jaarlijks komen bij de politie circa 64.000 meldingen van huiselijk geweld binnen.

De publiekscampagne “Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander” is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.
Provincie:
Tag(s):