woensdag, 9. december 2009 - 22:26

Q-koorts in Overijssel

Zwolle

Uit recent onderzoek is gebleken dat een aantal geitenhouderijen in Nederland is besmet met q-koorts. Landelijk gaat het om 55 bedrijven. 'Daarvan liggen er vijf in de provincie Overijssel', meldt de provincie woensdag.

De burgemeesters van de betreffende gemeenten zijn hierover vorige week geïnformeerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het vaststellen van de risico's en het bepalen van de wijze van beheersing en bestrijding. Het betreft de ministeries van LNV en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ruimingen
Inmiddels heeft het ministerie van LNV woensdag bekendgemaakt dat op boerenbedrijven waar gevaccineerd is tegen Q-koorts alle schapen of geiten zullen worden geruimd. Waneer met de ruimingen begonnen wordt is nog niet bekend maar verwacht wordt dat dit op zeer korte termijn zal zijn.
Provincie:
Tag(s):