donderdag, 17. december 2009 - 10:49

Raadsdebat over incident Hoek van Holland - verloop

Rotterdam

Hier kunt u een beknopt verloop van het debat volgen:

10.00 uur Het debat wordt geopend met als voorzitter Theo Coskun van de SP. De eerste spreker is Van Heemst van de Partij van de Arbeid. Deze vraagt zich af of de risico's van het strandfeest wel juist zijn ingeschat. Ook vraagt de PvdA zich af of het beleid inmiddels is aangepast. Met een motie, getekend door alle fractievoorzitters, wil de PvdA de hooligans keihard aanpakken en desnoods 24 uur per dag volgen.


10.45 uur Tweede spreker is Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam. Spreekt zich lovend uit over de politie die onder erbarmelijke omstandigheden hebben moeten werken. Hij bekritiseert het optreden van de politie de gehele dag op het strandfeest. Deze heeft drugsgebruik, kleine vechtpartijen door de vingers gezien. Leefbaar Rotterdam wil af van de de-ecalerende optreden van de politie. Bij dreigend gevaar moet de politie direct ingrijpen en keihard optreden. Het hooliganisme en rellen Hoek van Holland noemt Pastors 'terrorisme'.

Leefbaar Rotterdam wil dat korpschef aftreed en vraagt zich af of er nog vertrouwen in de burgemeester.

11.10 uur Mevrouw Duys van het CDA zegt dat de rellen in Hoek van Holland het vertrouwen in de overheid heeft geschaad bij de burgers. Zij geeft tevens aan dat zij geschrokken is door de uitkomst van het COT-rapport. Zij vraagt zich af hoe de burgemeester het vertrouwen weer terug gaat winnen. Het heeft volgens Duys het CDA gestoord dat men de afgelopen dagen bezig is geweest om hun positie veilig te stellen.

11.25 uur Dhr. De Klein van de SP heeft geen goed woord over voor de hooligans en zegt fouten maken mag, maar grote fouten niet. De SP vindt dat door de korte tijd dat Aboutaleb korpsbeheerder is, aftreden niet direct noodzakelijk is. Wanneer de burgemeester 8 jaar korpsbeheerder was, zou aftreden de enige oplossing zijn. De SP vindt dat de trap van bovenaf schoongemaakt moet worden. Aboutaleb moet volgens de SP zijn verantwoording nemen en de korpschef vervangen.

11.50 uur Mevrouw Baljeu van de VVD zegt dat men vandaag niet bijeen is om de hooligans te bekritiseren, die eerder door de VVD een stel hyena's werd genoemd, maar over de uitkomsten van het COT-rapport. Er is volgens de VVD te veel niet goed gegaan. Ook zegt Baljeu dat zij bij de presentatie van het rapport, het gevoel had dat de verantwoordelijken het onbewogen aanhoorde. De vragen van de VVD aan de burgemeester zijn vooral gericht op wat hij geleerd heeft van de rellen. De VVD twijfelt aan de scherpte van de driehoek (Burgemeester, korpschef, Hoofdofficier van justitie) en het geeft de VVD geen veilig gevoel dat de driehoek niet meteen bijeen is geroepen.

12.05 uur GroenLinks wil niet dat Rotterdam in de greep komt van hooligans die geweld niet schuwen. GroenLinks is er niet op uit om koppen te laten rollen, maar dat de burgemeester zijn verantwoordelijk neemt. Volgens GroenLinks is het een wonder dat het bij één dode is gebleven en dat door het ontbreken van scherpte het niet eerder is fout gegaan. Ook GroenLinks bekritiseerd het dat de driehoek niet meteen bijeen is gekomen bij de eerste melding van de rellen. Het ontbrak de politie niet aan bevoegdheden, maar aan de uitvoering hiervan.


12.15 uur Oosterhof van de CristenUnie/SGP verbaasd zich ook over de snelle reactie van media en andere over welke kop er moet rollen naar aanleiding van de rellen. Oosterhof wil later terugkomen op de vraag of Meijboom of de burgemeester het veld moet ruimen. Hij wil weten hoe vaak de burgemeester de melding krijgt van mogelijke ongeregeldheden die mogelijk gaan plaatsvinden waar hooligans bij betrokken zullen zijn. Dit om het COT-rapport in juiste proporties te zien.

12.30 uur De fractievoorzitter van D66 zegt dat er vooral geleerd moet worden van de fouten die zijn gemaakt. Men moet niet een schijnveiligheid proberen te creëren. Het leven in een maatschappij zonder escalatie van geweld is ondenkbaar. De D66 is de enige die het probleem met C2000 (communicatie tussen politie) ook aan de orde moet komen. Zij zegt dat zij liever grote megafoons heeft om te communiceren, dan met het C2000 systeem. De vraag van D66 is wie is voor de rellen verantwoordelijk, naast de hooligans. Niet om koppen te laten rollen, maar op lering te trekken.

DEBAT IS TOT 14.00 UUR OPGESCHORT
Provincie:
Tag(s):