maandag, 28. september 2009 - 20:20

Rampenoefening voorspoedig verlopen

Zeewolde

De oefenleiding van de grootschalige rampenoefening die zaterdag 26 september j.l. is gehouden op en rondom het Wolderwijd bij Zeewolde, is tevreden over het verloop van die oefening. Het realistische scenario en de enscenering op het Wolderwijd bood alle deelnemende organisaties de mogelijkheid om hun vooraf gestelde oefendoelen te beoefenen. De oefening verliep zonder problemen en schade.

De afsluiting van de wegen rondom het oefenterrein heeft niet voor problemen gezorgd. Tijdens de oefening kon het publiek de verrichtingen in het oefenveld volgen via een metershoog TV-scherm.

Inzet van deze oefening was het op juiste wijze coördineren van de hulpdiensten, multidisciplinair samenwerken en het beoefenen van procedures zoals ze zijn vastgelegd in het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied. De hulpdiensten werden uitgedaagd de hulpverlening tijdens een aanvaring tussen twee grote schepen zo snel en adequaat mogelijk te organiseren. Een schip van de Zonnebloem, met enkele met SARS besmette patiënten aan boord, moest in quarantaine worden gesteld en dat leverde een extra uitdaging op voor de deelnemers.

Een bij de aanvaring betrokken veerpont liep vast in ondiep water en verloor enkele auto's met personen er nog in, hetgeen een flinke inzet van de deelnemende duikteams van de brandweer en Defensie vereiste.

De burgemeester van Zeewolde, de heer Gorter, prees na afloop de inzet van de deelnemers, de acteurs en LOTUS-slachtoffers. Tijdens de oefening zijn meer dan 300 hulpverleners, 100 “slachtoffers”, 45 voer- en vaartuigen en 2 helikopters bij de oefening ingezet.De komende weken worden de bevindingen verzameld en op 6 oktober a.s. buigen de leden van de oefenstaf zich over een uitgebreide evaluatie.
Provincie:
Tag(s):