donderdag, 17. september 2009 - 20:37

Rampoefening in Neder-Betuwe

Donderdag organiseerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) bij wijze van test een rampenoefening voor de hulpverleningsdiensten en gemeenten in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Tijdens de oefening werden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Zij moesten gezamenlijk de rampenbestrijdingsorganisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden.

Voor de oefening kwam omstreeks 19.00 uur in de meldkamer het bericht binnen dat er in de gemeente Neder-Betuwe sprake was van een aanvaring tussen twee schepen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkwamen.
De oefening was een verrassing voor hulpverleners en bestuurders, de exacte datum is tot op het laatste moment geheim gehouden. Zij wisten alleen dat de test tussen 14 september en 5 oktober 2009 zou plaatsvinden. Over de plaats van het gesimuleerde incident was bekend dat het in één van de gemeenten in de veiligheidsregio zou zijn.
Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed voorbereid zijn op een eventuele ramp.

Na de oefening zijn de gegevens verzameld en deze worden geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht de rapportage over hoe de regio heeft gefunctioneerd tijdens het bestrijden van het gesimuleerde incident medio 2009 af te ronden.
Provincie:
Tag(s):