dinsdag, 1. december 2009 - 10:45

Reactie korpsbeheerder op vergoeding korpsleiding

Zaterdagavond heeft RTL Nieuws aandacht besteed aan de vergoedingen die korpschefs en hun plaatsvervangers ontvangen. In de berichtgeving over het korps Gelderland-Zuid staan twee feitelijke onjuistheden. Korpsbeheerder de heer De Graaf wil deze onjuistheden graag corrigeren.

De korpsleiding van Gelderland-Zuid kan zich goed verantwoorden voor haar declaratiegedrag en toelagen. Helaas klopt de berichtgeving niet geheel. Op de website van RTL staat dat korpschef Henk van Zwam een toelage voor Werving en Behoud van € 8.945,76 per jaar ontvangt. Dit is niet juist. Van Zwam ontvangt geen toelage voor Werving en Behoud.

Verder wordt gesuggereerd dat de pikettoelage voor de korpsleiding is afgekocht met een standaard bedrag. Dat is niet juist. Er wordt een reguliere piketvergoeding betaald van € 1,- bruto per uur. De korpsleiding ontvangt piketvergoeding omdat zij 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dit komt neer op een bedrag van 3198 euro per jaar.
De arbeidsvoorwaarden van de korpschef van Gelderland-Zuid zijn overeengekomen met de toenmalige korpsbeheerder, mevr. dr. Ter Horst.

Helaas blijkt dat er verschillend wordt omgegaan met toelagen en dat er verschillen zijn in declaratiegedrag tussen korpsleidingen onderling. Dit heeft een negatieve uitstraling voor de hele politie.
Provincie:
Tag(s):