dinsdag, 17. november 2009 - 14:13

Rechter laat bouwvergunning opslagruimte Baarn in stand

Baarn

De bestuursrechter heeft de bouwvergunning die de gemeente Baarn had verleend voor de bouw van een opslagruimte op het binnenterrein tussen de Oosterstraat, Ericastraat en Bremstraat in Baarn in stand gelaten.

Omwonenden hadden veel bezwaren tegen de verleende bouwvergunning ingebracht.

Zij stelden onder meer dat de gemeente niet aan het oude bestemmingsplan had mogen toetsen, dat de toegangsweg naar het pand te smal zou zijn en ze waren bevreesd voor zwaar bouwverkeer omdat het pand aan een aannemer verhuurd zal worden.

Voor het gebied is op 30 januari van dit jaar een nieuw bestemmingsplan ter inzage gelegd. De aanvraag voor de bouwvergunning kwam echter op 26 januari bij de gemeente binnen. De rechtbank oordeelde dat de gemeente daarom terecht naar het oude bestemmingsplan had gekeken, dat de bouw van een bedrijfshal ter plaatse toestaat. Ook voor wat betreft het gebruik past het bouwplan binnen het bestemmingsplan.

De toegangsweg tot het perceel is smaller dan de regels voorschrijven, maar de gemeente had hiervoor ontheffing verleend en mocht dat volgens de rechter ook doen. De rechter was van oordeel dat het perceel bereikbaar blijft voor kleinere bedrijfswagens en personenauto’s. Vuilniswagens en verhuiswagens kunnen de nabijgelegen woningen via de straatzijde bereiken. De brandweer heeft laten weten dat er uit het oogpunt van brandveiligheid geen redenen zijn om de ontheffing te weigeren.

De rechter achtte het niet aannemelijk dat grote bouwmaterialen in de opslagruimte zullen worden opgeslagen en vond het daarom evenmin aannemelijk dat vrachtwagens met grote bouwmaterialen de verbindingsweg zullen gebruiken.
Provincie:
Tag(s):