vrijdag, 14. augustus 2009 - 7:35

Rechter verbiedt bouwvergunning VOP

Zeist

Rechter verbiedt bouwvergunning voor Vaste OntmoetingsPlek voor Jongeren. De rechtbank in Utrecht heeft op 7 augustus jl. bepaald dat het College van B&W van de gemeente Zeist geen tijdelijke bouwvergunning mag verlenen voor een Vaste Ontmoetingsplek (VOP) voor jongeren op het Koppelveld.

Een uitspraak van de rechter was nodig omdat het Bewonersplatform Brugakker bezwaren heeft tegen een VOP op het Koppelveld en naar de rechter was gestapt.

Voor de rechter was doorslaggevend dat er gezien de blijvende behoefte, geen tijdelijke bouwvergunning mag worden verleend.
Het College beslist later deze maand of het in beroep gaat bij de Raad van State tegen de uitspraak.
Provincie:
Tag(s):