maandag, 14. december 2009 - 13:53

Recidive voor het eerst in 12 jaar gedaald

Den Haag

Daders van criminaliteit gaan minder snel opnieuw in de fout. De recidive is voor het eerst sinds 1997 over een breed front gedaald. Zowel bij de volwassenen als bij de minderjarigen is het percentage bestrafte daders dat binnen twee jaar opnieuw met justitie in aanraking kwam, afgenomen.

Dat heeft minister Hirsch Ballin van Justitie maandag bekendgemaakt bij de conferentie over het behalen van een landelijk dekkend netwerk van veiligheidshuizen. Het terugdringen van de recidive is een belangrijke doelstelling in het beleidsprogramma van het kabinet. In het project ‘Veiligheid begint bij voorkomen’ is vastgelegd dat de 7 jaarrecidive met 10 procent moet dalen.

Het ministerie van Justitie houdt de ontwikkelingen in de recidive bij via de recidivemonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Uit de vandaag verschenen cijfers blijkt dat voor het eerst sinds 1997 de strafrechtelijke recidive over een breed front is gedaald. Met name de terugval onder gedetineerden is gedaald.

Van alle volwassenen die in 2006 een penitentiaire inrichting verlieten, had rond de 54 % binnen twee jaar een nieuw justitiecontact. In 2002 was dit nog 59%. Van de volwassenen die in 2006 een straf kregen opgelegd, viel rond de 28 % binnen twee terug in het oude gedrag. In 2004 was dat nog bijna 30%. Ook het aantal nieuwe justitiecontacten is gedaald.

Hirsch Ballin: Omslag
Minister Hirsch Ballin spreekt van een omslag in de recidivecijfers. De percentages lijken weliswaar niet spectaculair, maar het is voor het eerst in twaalf jaar dat de recidive afneemt. De aanpak van recidive bestaat uit een combinatie van repressie en preventie. Met name in de 45 veiligheidshuizen heeft het terugdringen van de recidive bijzondere aandacht. Door een persoonsgerichte aanpak waarbij er veel aandacht is voor nazorg in de gemeente en toezicht vanuit onder meer de reclassering daalt het aantal veelplegers in die gemeenten aanzienlijk.


De lokale resultaten van de veiligheidshuizen kunnen nog niet worden vergeleken met de cijfers uit de vandaag gepresenteerde landelijke recidivemonitor. Maar zij zeggen wel iets van het potentiële effect dat het landelijk dekkende netwerk van veiligheidshuizen heeft op de terugval van daders van criminaliteit.
Provincie:
Tag(s):