woensdag, 9. december 2009 - 18:15

Regio Groningen-Assen gaat woningbouw op elkaar afstemmen

Groningen

De 12 gemeenten en 2 provincies in de Regio Groningen-Assen willen samen een regionale woonvisie gaan maken. Deze intentie is vandaag uitgesproken in de stuurgroep van het regionale samenwerkingsverband. In de visie wordt de woningbouwprogrammering binnen de gehele regio op elkaar afgestemd.

De afgelopen jaren is binnen het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen al gewerkt aan de afstemming van de hoeveelheden te bouwen woningen, de zogenaamde kwantitatieve afstemming. Dit is en blijft van belang om over- of onderproductie te voorkomen. De overheden in de Regio willen het hier niet bij laten en streven in de toekomst naar een gezamenlijke programmering waarbij ook kwalitatieve afstemming wordt betrokken. Dit moet o.a. leiden tot een gezamenlijk gedragen visie op de gewenste woonmilieus in de regio (ook op lange termijn) met een goede spreiding hiervan binnen het regiogebied. De woonconsument zal hierdoor in de toekomst nog beter worden bediend.
Provincie:
Tag(s):