woensdag, 25. november 2009 - 21:14

Regionale Proef Betaald Rijden

Almere

Het college van B en W heeft de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de regionale Proef Betaald Rijden. Deze proef gaat begin 2010 van start in de regio Amsterdam. Ook inwoners van Almere kunnen zich hier vrijwillig voor aanmelden.

Mensen en bedrijven in de regio Amsterdam worden dagelijks geconfronteerd met lange files. Daarom is de Taskforce Ontspits opgericht. Deze Taskforce is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en overheden in de Metropoolregio Amsterdam, met als doel de spits in 2012 met minstens 5% te verminderen. Er zijn verschillende projecten gestart om mobiliteit te (kunnen) managen. …én project is een proef met betaald rijden.

Voor de proef worden in eerste instantie 1.000 vrijwillige deelnemers gezocht. Zij ontvangen maandelijks een bedrag van 100 euro en krijgen een kastje in de auto dat kilometers registreert. Vervolgens gaan ze per kilometer betalen. Wie zijn auto laat staan, vooral tijdens de spits, kan geld overhouden. De deelname loopt via de werkgever omdat daar ook afspraken mee gemaakt worden over bijvoorbeeld faciliteiten als een OV-Forenskaart.

Iedere Amsterdamse werkgever kan zich aanmelden voor de proef. De werkgevers van de belangrijke bedrijvenlocaties binnen de Metropoolregio Amsterdam worden gericht benaderd. Om het effect op het spitsverkeer zo groot mogelijk te maken is gekozen voor deze gebiedsgerichte aanpak. De werkgevers op de volgende bedrijventerreinen worden direct benaderd: Amsterdam Zuidoost, de Riekerpolder, Teleport, Westpoort, Zuidas, Amstelveen en Schiphol. De werving van deelnemers start bij de Riekerpolder en Zuid-Oost.

Veel inwoners van Almere zijn werkzaam op één van deze bedrijventerreinen in Amsterdam en kunnen zich opgeven voor de proef door contact op te nemen met hun werkgever. De proef is dus op vrijwillige basis. Uit alle aanmeldingen worden 1.000 personen geselecteerd.
Provincie:
Tag(s):